Интегрирани решенија за вашиот бизнис

Модуларно решение кое можете да го надградувате.
The secret to getting ahead is getting started - Mark Twain

Pulse модули

Имплементирајте ги оние модули кои се важни за вашето работење:

  • Материјално работење
  • Финансиско работење
  • Производство
  • Следење на реализација на договори
  • Магацинско работење
  • Малопродажба

Материјално работење

Систематизирано материјално работење со сите извештаи кои се потребни за извршување дневни активности.

Финансии

Водете ги трошоците и приходите на едно место. Евидентирајте ги влезните фактури и креирајте излезни фактури преку модлуот Финансии.

Производство

Производствениот процес на вашата компанија е уникатен. Преку дефинирање на евентуални измени, ќе добиете модул кој ќе одговара на вашиот начин на водење на производството.

Следење на реализација на договори

Не дозволувајте фактурирање надвор од ценовник, без работен налог или да дојдете во ситуација да се потрошат количини, средства или временски рок за испорака. Користете го Pulse и фокусирајте се на развој на вашиот бизнис.

Магацинско работење

Доколку мислите дека вашиот магацин не може да се систематизира, препуштете го тоа на Pulse. Влез и излез на стока во еден или повеќе магацини ќе ви го подобри бизнисот веднаш. Помалку време посветувајте на дневни обврски, повеќе на развој на вашиот бизнис. Pulse ви помага таа цел да ја остварите полесно.

Малопродажба

Имате продавница? Рачно минусирате од магацин при излез на стока? Успорен ви е процесот на продажба и ажурирање на артикли? Pulse го решава то проблем - апликација за малопродажба која се поврзува со вашиот фискален уред и со cloud решението. Автоматски при генерирање фискална сметка се прави минусирање од залихите.

Software as a service?

Брза имплементација

Pulse системот се имплементира како SaaS решение кое овозможува да почнете со работа веднаш. Побарајте нѐ и ќе ви кажеме како.

Цена

Pulse е развиен со мисла дека компаниите имаат право да имплементираат систем со помали иницијални трошоци. Користејќи го Pulse ќе ги увидите неговите предности по што можеме да предложиме локална имплементација.

24/7 Пристап

Имплементацијата на cloud решение ви овозможува секаде, од секој уред да може да пристапите до вашите податоци. Бидете информирани 24/7 за состојбата на вашиот бизнис.

Развој

Добивате пристап до системот преку Cloud, што овозможува сите измени и проширувања кои ги правиме за клиентите да бидат имплементирани и кај вас. Бидете дел од пошироко семејство. Растеме заедно.

Искористете ги предностите на времето на дигитализација

Закажете online презентација на системот за деловно работење кој ќе го олесни вашето секојдневие, ќе ја подобри ефикасноста и ќе ви помогне да носите информирани бизнис одлуки.

© 2022 MBS All Rights Reserved.